Mod de lucru
 Analiza si consultanta tehnica
 management de proiect
 proiectare si programare de sisteme
 realizarea documentatiei tehnice
 elaborarea ghidului de utilizare
 instruire
 asistenta tehnica si mentenanta

 

   Sablon pentru Planul proiectului
1. Introducere
   1.1. Obiect
   1.2. Rezumat
   1.3. Prezentare proiect
      1.3.1. Furnituri livrabile
      1.3.2. Evolutia planului
2. Referinte
   2.1. Documente aplicabile
   2.2. Documente de referintã
3. Terminologie, sigle
4. Organizarea proiectului
   4.1 Structura organizationalã
   4.2.Conducerea proiectului
5.Cooperare si interfete
   5.1. Obiective si prioritãti
   5.2. Presupuneri, dependente si constrângeri
   5.3. Gestiunea riscului
   5.4. Controlul
6. Asigurarea calitãtii
   6.1. Alegerea procesului de dezvoltare
   6.2. Organizarea pentru asigurarea calitãtii
   6.3. Organizarea pentru gestiunea configuratiei
   6.4. Particularitãti
7. Descompunerea proiectului
   7.1 Identificarea activitãtilor
   7.2. Descrierea detaliatã a sarcinilor
   7.3. Relatiile de ordonantare
8. Mijloacele si resurse necesare
9. Identificarea restrictiilor
10. Instrumente si tehnici
   10.1. Metode, instrumente si tehnici
   10.2. Documentatia
11. Planning
12. Anexe (alte planuri)