Etape pentru realizarea proiectelor de automatizare "la cheie":

 Analiza procesului tehnologic pe baza unui caiet de sarcini sau impreuna cu tehnologul beneficiarului
 Proiectarea asistata de calculator a sistemului complet de automatizare, incluzand atat partea hardware (tablouri de automatizare) cat si partea software
 Executia tablourilor de comanda si forta
 Executia lucrarilor de instalatii
 Punerea in functiune
 Instruirea personalului de operare si mentenanta
 Service in garantie a echipamentelor si lucrarilor executate
 Service in perioada de postgarantie