SC IPA SA
    Anul infiintarii: 1960
    Forma juridica de organizare: Societate pe Actiuni
    Numarul angajatilor: 247
    Capital Social: 5894.274 mil. lei
    Structura Capitalului: 100 % privat
    Cifra de afaceri: 3.730.000 Euro/an
    Asigurare a calitatii: conform standard SR-EN-ISO 9001:2004.
    Web site: www.ipa.ro

IPA SA este unitate coordonatoare a Programului National de Cercetare Dezvoltare AMTRANS, parte a PNCDI.

Sucursala IPA CIFATT Craiova:
 IPA Craiova, unitate infiintata in anul 1980 cu specific de cercetare-dezvoltare, integrator de sisteme in domeniul automatizari si IT; Unitate certificata ISO 9001;
 In calitate de integrator de sistem a realizat lucrari complexe de automatizare si IT;
 1995 - Centru de Incubare, Formare Antreprenoriala si Transfer Tehnologic (Autorizatia nr. 1/ 2004 acordata de Ministerul Educatiei si Cercetarii).
 1997 - Nod regional IRC - consultanta pentru finantare prin parteneriat in proiecte UE;
 2000 - Centru de Excelenta, Punct Regional de Contact FP5;
 2003 - Membru al Comitetului Director CLIMM - Consiliul Local al IMM-urilor;
 2004 - Coordonator Proiect RoDi - retea nationala IT - diseminare, transfer tehnologic;
 2004 - IRC Innovation Relay Center pentru Romania (cu ARIES si Temagon);
 2004 - Punct regional in reteaua Europeana REGinNEt - proiect FP6;
 2004 - Punct Regional de Contact FP6 - Ministerul Educatiei si Cercetarii, dec. 1579/30.08.
 2004 - Vicepresedinte ARIES, Presedinte ARIES Oltenia - Asociatia Romana pentru Industria Electronica si Software;
 Dispune de o baza de date pentru diseminare informatii cu 487 parteneri regionali (IMM, ONG, Universitati, Unitati de cercetare si industriale, Administratie Locala, Asociatii) si 480 unitati de cercetare, invatamant, retele din Europa. Comunicatia se face pe cale electronica;
 Reteaua IRC - IST - Net dispune de 8 puncte regionale, 35 multiplicatori regionali de informatie;
 A realizat incubare de afaceri, transfer tehnologic pentru unitati devenite importante din Oltenia: INDA Eltrac, VIG, CLTTE, Dream Conf., Uranus, Fevrodest, ROM Cablu etc;
 Ofera consultanta pentru finantarea prin parteneriat in cadrul proiectelor nationale de cercetare dezvoltare, promoveaza ideile inovative, inventiile;
 Asigura consultanta pentru promovarea unor idei novative / de interes regional si prin alte programe cu finantare nationala sau internationala, crearea de parteneriate regionale, nationale sau internationale (FP6, Leonardo, Minerva, ISPA, Life, ACCESS, ADR / Phare, programe bilaterale, Phare CBC, RITI ACCESS, Interreg, etc);
 Partener al Administratiei Locale si CLIMM la proiectele Phare - cooperare transfrontaliera pentru informare si coordonarea actiunilor de dezvoltare economica Romania - Bulgaria, componetele de informatizare, transfer tehnologic si parteneriat in cadrul proiectelor internationale;
 Foarte bune relatii cu administratia locala a judetelor Olteniei (Consilii Judetene, Prefecturi, Primarii) pentru care a redactat si depus proiecte prioritare;
 Este membru fondator al propunerii de proiect pentru infiintarea Parcului Stiintific si Tehnologic "Henri Coanda" - Craiova;
 Este partener pentru Directiile de Integrare Europeana ale Prefecturilor si Consiliilor Judetene din Dolj, Gorj, Mehedinti, Valcea, Olt, ADR Sud Vest Oltenia, Camera de Comert si Industrie Dolj, Consiliul Judetean al IMM-urilor Dolj - CLIMM;
 Foarte bune relatii comerciale cu regii si unitati reprezentative din regiunea Oltenia;
 Relatii de parteneriat cu Academia Romana, unitati de invatamant superior, realizand proiecte TEMPUS, Socrates, Leonardo si organizand manifestari stiintifice;
 A coordonat proiecte Phare, Phare TTQM, BERD, Eureka, FP6, RITI ACCESS; paticipa ca partener in proiecte TEMPUS, Socrates, Phare-ADR, Phare CBC.
 A coordonat proiecte nationale RELANSIN, MENER, INVENT, Orizont 2000.
 Membra a comisiilor tehnice IFAC - Federatia Internationala de Control, Automatizari pentru Minerit respectiv Mediu, Energie;
 Co-Organizator Simpozione si Congrese nationale / internationale: Teoria Sistemelor si Automatizari (SINTES) 10 editii, Cercetare Dezvoltare Inovare Valorificare CDIV 4 editii, Congresul National de Chirurgie Pediatrica 5 editii;
 Participa la numeroase simpozioane, congrese nationale si internationale;
 Membru onorific E-Learning, E-business strategies - Bucuresti, Conferinta Internationala
 Bogata experienta in proiectarea, cercetarea, realizarea si transferul tehnologic al sistemelor complexe informatice de automatizare;
 A promovat idei inovative si inventii prin proiecte de cercetare aplicativa - transfer tehnologic - introducere in fabricatie; Premii la Salonul de Inventica de la Bruxelles.

Etapele strategice pe care le dorim parcurse in dezvoltarea retelei de centre sunt:
 Legaturi puternice intre IMM-uri, cercetarea teoretica - fundamentala - aplicativa;
 Dezvoltarea activitatii de incubarea de inovatii in special cu IMM-uri;
 Transferul tehnologic catre unitatile productive din domeniu;
 Integrarea in retelele europene de excelenta - cercetare - incubare de inovatii - transfer tehnologic;
 Promovarea ideilor novative, brevetarea inventiilor, transferul tehnologic, introducere in fabricatie;
 Implicarea majora in proiecte regionale de dezvoltare durabila in parteneriat cu administratia locala, IMM-uri, ONG-uri, Universitati, alti actori locali si regionali;

Aliantele strategice pe care le-am realizat au drept scop pe de o parte dezvoltarea cooperarii, crearea de parteneriate, fundamentarea principiilor, metodelor de lucru, pe de alta parte operativitatea informarii, inlaturarea paralelismelor. Pentru domeniile identificate se definesc programe, proiecte cu obiective concrete si masurabile si se cauta finantari.

In viitor centrul va deveni nucleul parcului tehnologic si stiintific in domeniul industrial, al mediului, automatizarii si informaticii industriale avind in consortiu un numar mare de intreprinderi.