AYEN - Active Youth Entrepreneurship Network

AYEN

Program: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Call no. 2017-1b
Lider: Hellenic Management Association, Greece
Parteneri:

  • Tecnopolis Science and Technology Park, Italy,
  • Regional Agency for entrepreneurship and innovations, Varna, Bulgaria,
  • Cluster for Eco-Social Innovation and Development, Croatia,
  • IPA CIFATT Craiova, Romania,
  • International Development AS, Norway.

Sumarul proiectului:
Mulți tineri care sunt, în present, clasificați ca NEET, au educația și abilitățile necesare pentru a contribui la dezvoltarea societăților lor, însă, potrivit Comisiei Europene, sunt adesea deconectați de la cererea de piata (economie), nu sunt activi pe piata muncii, nu sunt integrati in piata muncii.
Obiectivul acestui proiect este de a construi o rețea antreprenorială transnațională care să faciliteze tinerilor, în primul rând, aflati în grupa de vârstă 25-29 ani, pentru a le identifica nevoile / problemele / oportunitățile pentru propria comunitate, cu scopul de a-I integra în noi afaceri și locuri de muncă.
Printr-un set cuprinzător de instrumente inovatoare, partenerii din cinci țări din Europa (in principal de Sud-Est) vor utiliza și consolida comunitățile regionale antreprenoriale existente pentru a încuraja crearea de locuri de muncă durabile si sustenabile.

Activitățile inovatoare și exploratorii ale AYEN sunt:
• Recrutarea, includerea și integrarea NEET în mediile antreprenoriale existente
• Asistență în dezvoltarea ideilor de afaceri individuale și de echipă, bazate pe nevoile, oportunitățile și resursele locale
• Să ofere NEETs acces la abilități și piețe prin vizite de studiu internaționale, stagii locale și transnaționale
• Să angajeze antreprenori cu experiență și experți în îndrumare
• Utilizarea și testarea instrumentelor digitale în operațiunile zilnice, marketing, aprovizionare, financiar-contabil, în rețea și ca intrări în dezvoltarea produselor / serviciilor și ofertelor / cererilor interne
• Stabilirea unui sistem de motivație de explorare digitală și a sistemului de economie locală pentru stimularea creării de afaceri locale durabile si suatenabile.

Obiectivul proiectului este de a construi o rețea antreprenorială transnațională care să permită tinerilor, neangajati în ocuparea forței de muncă, nici în educație (NEET), din grupa de vârstă 25-29 ani, să identifice oportunități în propria lor comunitate, permițându-le să își înceapă propria afacere.
Printr-un set cuprinzător de instrumente inovatoare, partenerii din cinci țări din Europa de Sud-Est vor consolida comunitățile regionale antreprenoriale existente pentru a încuraja crearea de locuri de muncă durabile.
Parteneriatul consideră că o modalitate eficientă de stimulare a creării de locuri de muncă și de generare a veniturilor și de abordare directă a șomajului, a gradului de ocupare a forței de muncă și a lipsei de formare și sprijin este prin promovarea antreprenoriatului și acordarea de asistență tinerilor în crearea propriilor afaceri si companii.
Printr-un proces de identificare, rețeaua va viza tineri cu potențial de a-și înființa propriile afaceri.
Regiunile implicate în rețea își cunosc toate provocările. Aceleași țări înregistrează scăderea nivelului de antreprenoriat și de lansare în general, în special în rândul tinerilor (OCDE, 2014).
Unul dintre motivele acestor indici scăzuți este că guvernele nu au reușit să încurajeze o comunitate antreprenorială, așa cum au făcut-o în ultimii ani în Europa de Nord (GEM, 2015).
Faptul că fiecare regiune contribuie la propria sa industrie / sector specific know-how dă valoare adăugată rețelei transnaționale, în conformitate cu Strategia Europa 2020 (CE).

Rezultatele proiectului
Rezultatul principal va fi consolidarea sprijinului antreprenorial, cu scheme de sprijin integrate pentru tineri  NEET cu potențial de antreprenoriat.
Grupurile țintă directe sunt comunitățile de suport antreprenorial, mentorii cu experiență, investitorii și beneficiarii finali sunt tineri NEET cu varsta de 25-29 ani.
Proiectul va consolida abilitățile tinerilor NEET prin; utilizarea instrumentelor digitale pentru îmbunătățirea performanțelor antreprenorilor și a personalului, oportunități pentru antreprenori de a dobândi cunoștințe practice prin cursuri, mentoring, platformă de e-learning, coaching și mentoring.
Prin includerea lor într-un ecosistem transnațional de antreprenoriat, participarea la sistemul de pilotare a economiei locale, utilizarea tehnologiilor inovatoare și noi, proiectul vizează dezvoltarea a 300 de idei de afaceri, crearea a 150 de întreprinderi noi și generarea a 600 de noi locuri de muncă în cele cinci țări în care se desfășoară proiectul .

Definiția NEET
Un NEET sau neet este o persoană care nu este "în perioada de educație, angajare sau formare". Grupul NEET cuprinde persoane cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani.
Acronimul NEET a fost folosit pentru prima oară în Marea Britanie, dar utilizarea sa s-a extins și în alte țări și regiuni, inclusiv Europa, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și Statele Unite.

Beneficii pentru noile start-up-uri:
• Instruire și îndrumare în cadrul unui concept internațional.
• Asistență în dezvoltarea ideilor de afaceri individuale și de echipă.
• Accesul la un sistem de motivație digitală de explorare digitala.
• Accesul la abilități și noi piețe, prin vizite de studiu internaționale, stagii locale și transnaționale
• Internaționalizarea afacerilor.
• Întâlniri bilateral, B2B cu parteneri din străinătate.