Green technology for detection and removal of heavy metal ions from wastewater

 

Denumirea proiectului: ECO TEHNOLOGIE PENTRU DETECTIA SI RETINEREA IONILOR DE METALE GRELE DIN APE UZATE
FinanÅ£are: Buget de Stat – MECTS - Autoritatea NaÅ£ională pentru Cercetare ÅžtiinÅ£ifică
Programul: INOVARE MODUL 5
Valoarea proiectului  (include alte surse atrase):1823000lei
Valoarea contractului (sursa-buget de stat): 900000 lei
Durata contractului: 31 luni
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltării si Inovarii - UEFISCDI
Contractor: SC IPA SA - Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare 

Abstract
In cadrul parteneriatului european, IPA SA alaturi de SINOMED FILTRATION Ltd din ISRAEL ii revine sarcina de cercetare –prioectare -realizare  a unui sistem de detectie ioni de metale grele din ape uzate.
Prezenta propunere de proiect are numarul de iregistrare EUREKA E!5823 si acronimul ASIPARI.
Partea romana este reprezentata de IPA SA care indeplineste toate conditiile impuse pentru participare la Programul Inovare, Modulul 5 Cooperare Internationala
Propunerea de proiect ASIPARI de realizare a unui sistem de detectie ioni de metale grele din ape uzate, a aparut din necisitatea   controlului  parametrilor tehnologici din procesul de depunere galvanica (pH, To,Conductivitate etc.) precum si a controlului concentratiilor de ioni metalici din apele reziduale rezultate.
Obiectivul principal al Proiectului ECO TEHNOLOGIE PENTRU DETECTIA SI RETINEREA IONILOR DE METALE GRELE DIN APE UZATE - ASIPARIeste de optimizare a unor tehnologii de purificare a apelor uzate prin utilizarea unui sistem de masurare si monitorizare online al parametrilor din procesul de fabricatie.Poiectul isi propune realizarea unui  ’’Sistem de determinare in flux a concentratiilor de ioni metalici din ape uzate rezultate din procese tehnologice si alte surse poluante .Sistemul va avea rol de detectie , monitorizare si stocare a tuturor parametrilor de proces, cu posibilitatea de transmisie a datelor online.Aparitia in mediu a unor cantitati considerabile de metale toxice cum ar fi mercurul, plumbul, cadmiul, zincul,cupru, fierul si altele aduce riscuri serioase de sanatate oamenilor iar aceasta amenintare aduce presiune asupra comunitatii stiintifice facand-o sa  dezvolte noi metode pentru a detecta si elimina contaminantii toxici din apele uzate prin metode eficiente si viabile din punct de vedere economic. Sinomed Filtration Ltd, o companie israeliana, a dezvoltat un procedeu pentru tratatrea apelor uzate industriale care contin metale grele. Procesul se bazeaza pe indepartarea metalelor din apele uzate prin precipitarea metalelor sub forma de ferite. Feritele metalice sunt stabile din punct de vedere chimic si pot fi evacuate intr-un depozit de deseuri netoxice. Efluentul tratat are un continut foarte scazut de metal rezidual si poate fi evacuat la canal sau se poate recicla.
Pornind de la aceste necesitati ale partenerului israelian coroborate cu nevoile  pietei interne de sisteme de determinare a concentratiilor de ioni metalici din ape reziduale de proces sau menajere ,prin acest proiect se doreste realizarea unui sistem  de detectie si monitorizare in flux a concentratiilor de ioni metalici.Ne propunem un sistem modular flexibil care sa poata fi valorificat in n-aplicatii pentru determinarea calitati apelor industriale si menajere.
Tehnica ce sta la baza realizarii sistemului de detectie ,este voltametria anodica (catodica ) de stripping(ASV,CSV)-,metoda ce permite detectarea ultrasenzitiva a metalelor grele.
Sistemul de masurare va include urmatoarele componente:
-Celula cu electrozi obtinuti prin tehnica serigrafica pe suport ceramic
-Dispozitiv adaptor de amsurare pentru electrozi.
-Sistem de prelevare conditionare probe de masurare de flux.
-Sistem potentiostat cuplat la un sistem informatic de achizitie ,prelucrare,stocare si transmisie date.